Kirjailijanblogi

— Tieto on pääomaa

Kirja "Kehitä tai kuihdu" kirkastaa arvot

Kirja Kehitä tai kuihdu (Jaana Villanen) auttaa kirkastamaan sekä omia että yrityksen arvoja. Kyseessä on käsikirja muutoksessa pärjäämiseen.

Se kertoo, miten voi harjoitella nopeaa toimintaa ja pelotonta tekemistä. Kirja sopii erinomaisesti korona-ajan motivaattoriksi.

MISTÄ MOTIVAATIOTA MUUTOKSEEN?

Motivaatio toimintaympäristön muutoksen vaatimaan kehittämiseen ei synny pelkästä rahan tekemisestä vaan jostakin organisaation linjaamasta suuremmasta tarkoituksesta. Ilman tätä suurempaa tarkoituksen löytymistä on hankalaa löytää elementtejä muutoksessa pärjäämiseen.

Vastaus kysymykseen MIKSI? ei synny tyhjästä. Vastauksen löytymiseen voi mennä vuosia ja sen jälkeenkin elementtejä tulee tarkastella ja kirkastaa koko ajan.

YMMÄRRYS OMASTA TOIMINNASTA SEKÄ TUOTEKEHITYS

Jaana Villasen mukaan ilman selkeää ymmärrystä omasta toiminnasta tai elämäntehtävästä sinä tai yrityksesi et tai ei pysty tekemään ylivoimaista tuotekehitystä. Tuotekehitysprosessissa pitää päästä niin syvälle, että siinä näkee jotain sellaista, mitä muut eivät näe.

Kirjan yksi osa-alue onkin tuotekehitys. Kuinka tuotekehityksen avulla kehitetään olemassa olevista palveluista ja tuotteista merkityksellisiä?

VASTUULLISTA LIIKETOIMINTAA JA ITSENSÄ VALMENTAMISTA

Kehitä tai kuihdu on kirja, joka vastaa myös siihen, miten liiketoimintaa harjoitetaan vastuullisesti, kannattavasti ja asiakaslähtöisesti. Se soveltuu pienyrittäjille mutta myös suuremmassa vetovastuussa oleville omaehtoiseksi valmennuspaketiksi.

Kirjailija Jaana Villanen on halunnut omistaa kirjansa Kehitä tai kuihdu tuleville suunnannäyttäjille myös Suomessa. Pitkään tuotekehittämisen parissa toimineena hän uskoo, että tämän kirjan luettuaan lukija uskaltaa kyseenalaistaa kaiken oppimansa oppiakseen lisää.

TARKOITUKSELLINEN TYÖ TAI LIIKETOIMINTA

Kehitä tai kuihdu auttaa tekemään tarkoituksellista työtä ja sen edellyttämiä muutoksia organisaatioissa ja yksilön, kuten yrittäjän, omassa elämässä. Lähtökohtana on liike-elämä. Yritysvetoisuus on suunta, johon yhteiskunta on kulkenut jo pitkään.

Kirja kertoo muun muassa, miten mitata asiakastyytyväisyyttä, miten tehdä onnistunutta ja ajankohtaista sekä asiakaslähtöistä palvelu- ja tuotekehitystä. Se edistää intuition käyttöä päätöksenteossa, lähijohtamisen uusia tuulia ja hyvää hinnoittelua.

ARVOT JA IHANTEET EDELLÄ: UTOPIAA?

Arvot ja ihanteet eivät ole turhia, kun ne oikeasti palvelevat käytännössä. Myytit on tehty murrettaviksi Jaana Villasen mielestä. Hänestä on huonoa bisnestä olla haastamatta omaa ajatustaan tuotekehityksestä, myynnistä ja markkinoinnista.

Kehittäjän asenne on päätös kehittyä sen sijaan, että kuihtuu. Että antaa yrityksen kuihtua. Kirja on kuvitukseltaan ja sisällöltään selkeä ja harmoninen kokonaisuus, jota mielellään lukee työn lomassa.

Kehitä tai kuihdu!

Lisätietoja kustantaja Basam Booksin sivulta

Kansikuva: KEHITÄ tai KUIHDU: Käsikirja muutoksessa pärjäämiseen (Jaana Villanen)