Kirjailijanblogi

— Tieto on pääomaa

Onko vapaa tahto illuusio?

Onko vapaa tahto illuusio? — Dialogi vapaasta tahdosta ja tieteestä (2016) on filosofi Alfred R. Melen dialogin muotoon kirjoitettu teos teemasta vapaa tahto. Suomentajana on toiminut Lauri Snellman, joka on kirjoittanut myös esipuheen.

Kirjassa kysytään, voimmeko päättää, mitä haluamme tai teemme. Mikä tosiasiassa ohjaa meidän valintojamme? Teoksessaan Mele lähestyy filosofisesti vapaan tahdon klassista ongelmaa. Hän kertoo tutkimuksista, jotka kyseenalaistavat käsityksen vapaasta tahdosta.

Mele arvioi tutkimuksia filosofisin menetelmin. Hänen kirjassaan on käynnissä jokseenkin kansantajuinen filosofinen dialogi parhaassa Sokrateen hengessä. Kirjoittaja on Floridan yliopiston filosofian professori, joka on erikoistunut inhimilliseen päätöksentekoon. 

Päätämmekö me vai päättävätkö aivomme?

Yleisin käsitys lienee se, että aivot päättävät puolestamme ja että tietoinen mieli tulee vasta aivojen jälkeen. Neurobiologisessa mallissa ei ole vapaata tahtoa, mutta käsite on merkityksellinen esimerkiksi moraalin kannalta. Ovatko ihmisten päätökset moraalisia, ja jos ovat, niin missä mielessä?

Mele osoittaa kirjassaan, että aivotutkimuksen ja sosiaalipsykologian kokeet eivät ole todellisia uhkia tahdonvapaudelle. Neurotieteilijä Benjamin Libetin kokeet osoittivat, että aivot valmistautuvat päätökseen puoli sekuntia ennen ranteen taivuttamista, mutta halu taivuttaa rannetta tulee tietoiseksi 0,2 sekuntia ennen sen taivuttamista.

Melen mukaan Libet-kokeet voidaan tulkita myös niin, että tietoista päätöstä edeltävä aivotoiminta vain valmistelee päätöksen, ei määritä sitä. Henkilön on hyväksyttävä halu toimia. Koehenkilöt pystyvät kieltäytymään toteuttamasta tietoisuuteen noussutta halua, vaikka sen tausta on sekunnin osasta aikaisemmassa aivotoiminnassa.

Ystävysten keskustelut

Keskusteluissa käsitellään vapaata tahtoa tai sen puuttumista monesta näkökulmasta. Mikä on vapaan tahdon ja determinismin välinen suhde? Mitä moraali merkitsee?

Keskustelut rönsyilevät valitun teeman eli vapaan tahdon ongelman ympärillä. Libet, keskustelu kuolemanjälkeisestä elämästä Sallyn kanssa, Milgramin kokeet ja niin edelleen.

Kyse on filosofisesta keskustelusta. Sellaisesta, josta filosofian professorit puhuvat. Kristalliterapia ei mahdu mukaan keskusteluun. Kirja sopii parhaiten niin filosofian opiskelijalle kuin filosofisesta dialogista nauttivalle.

Lopuksi

Odotin, että Onko vapaa tahto illuusio? olisi ollut tylsempi teos, mutta se yllätti minut iloisesti. Siinä kerrottiin myös hieman omasta kiinnostuksenkohteestani eli spiritismistä. Olenhan kirjoittanut kirjat spiritualismin historiasta.

Pyörivistä pöydistä sanotaan: "Ryhmä ihmisiä laittaa kätensä pöydän päälle ja toivoo henkien liikuttavan sitä. Joskus pöytä liikkuu. Pöytää liikuttavat tietenkin ihmiset. He eivät ilmeisesti tiedostaneet liikuttavansa sitä, eikä heillä ollut tietoista aikomusta liikuttaa sitä. Pyörivä pöytä oli suosittu 1800-luvulla."

Kuinka paljon automaattiset mekanismit ohjaavat toimintaamme? Toisia kiinnostavat sielunkehitystä koskevat kurssit, toisia taas puhtaasti akateemiset luennot, joissa filosofit mittelöivät vapaasta tahdosta. Miten päätät, kumpaan joukkoon kuulut?

Kirjoittanut: Tea Holm, FT, TM

Lisätiedot tästä kirjasta kustantajan sivulta.

Kansikuva: Onko vapaa tahto illuusio? (Basam Books, 2016)