Kirjailijanblogi

— Tieto on pääomaa

Matkaopas Matteus-passioon (Topi Linjama)

Matkaopas Matteus-passioon on kirja passiosta ja musiikin voimasta. Musiikki voi helpottaa vaikeita elämäntilanteita. Kirjailijalle muistoja ja tunteita pintaan nostattava musiikillinen teos on Johann Sebastian Bachin Matteus-passio.

Klassinen musiikki kuului Linjaman lapsuuteen. Erityisen merkittävä siitä tuli hänen äitinsä kuoltua vaikeaan sairauteen hänen ollessa vain 11-vuotias. Kuolema vaiettiin kuoliaaksi. Musiikki oli kumppani, jonka seurassa sai luvan kanssa kohdata omia vaikeita tunteitaan.

Kärsimyksestä, elämästä ja Jumalasta (sekä kuolemasta)

Teoksessaan Topi Linjama etsii Matteus-passion ja elämän välistä suhdetta. Hänelle elämän merkitykset ovat läsnä erityisesti Bachin musiikissa. Myös kuolema tulee lähelle. Kirjassa Matkaopas Matteus-passioon kuvataan passion vaiheet kuten valmistutuminen, puutarha, risti ja hauta. Vaihe vaiheelta, musiikillisesti ja teologisesti.

Matteus-passio on kirkkoon sävellettyä liturgista musiikkia, joten sen yhteydessä on puhuttava myös uskosta ja Jumalasta. Matteuksen passiokuvauksessa Jumala ja kärsivä ihminen ovat yksi ja sama henkilö, joten jumalapuhe on lopulta myös puhetta kärsivästä ihmisestä.

Bachin käsitys musiikista

Bachin (s. 1685) mielestä kaiken musiikin tuli tavoitella Jumalan kunniaa. Sen oli myös liikutettava tunne-elämää. Bachin musiikki on hengellisesti latautunutta. Siinä on mukana tuonpuoleinen maailma. Siinä missä nykytutkijat puhuvat mielialaan vaikuttavasta musiikista sekä tunteista, niin Bach puhui ensisijaisesti Jumalan armosta.

Passio esitettiin pitkänäperjantaina. Kärsimysnäytelmä korostui Bachin elämässä siksikin, että taustalla oli 30-vuotinen sota, jonka alkusyynä olivat katolisten ja protestanttien väliset ristiriidat. Hänen henkilökohtaisessa elämässään oli takaiskuja ja menetyksiä kuten orpous sekä lasten ja vaimon kuolemat.

Matteus ja Matteus-passio

Matteuksen evankeliumin on nykytietämyksen mukaan kirjoittanut kreikan kielen taitanut juutalainen joskus 80- tai 90-luvulla Syyriassa. Jerusalemin temppeli oli jo tuhottu, kristinusko jokseenkin irtautunut juutalaisuudesta. Opillisesti kristinoppi oli jäsentymätön. Evankelistat eivät tienneet, mikä vaikutus heidän kirjoituksillaan olisi.

Bach taas syntyi valmiiksi kristilliseen maailmaan. Kristityt sotivat keskenään, mutta Jumalan läsnäolo oli realiteetti. Bachin musiikki voikin tarjota jälkimaailmalle, joka tuntee sieluttoman psykologian, myös sielullista merkityssisältöä tai ainesta.

Kirja sopii sekä musiikkitieteestä että teologiasta kiinnostuneelle. Kyseessä ei ole akateeminen tutkimus, mutta osa termeistä kuuluu musiikin teoriaan ja tiedoista teologian opintoihin, joten periaatteessa kirjaa voi käyttää myös niiden osana. *Passio liittyy ihmisenä olemiseen, moraaliin ja kuolemankysymykseen. Jäljelle jää rakkaus, usko rakkauteen. – Tea Holm, FT, TM

*Tässä Jeesuksen kärsimyksiä käsittelevä sävellys.

Kuvaus Basam Booksin sivulla

J.S. Bachin Matteus-passio vetää pääsiäisen alla kirkot tupaten täyteen. Miksi? Mikä passiosta tekee niin syvän ja väkevän? Mistä passio meille kertoo? Mikä on passion ja elämän välinen yhteys? Ainutlaatuisessa matkaoppaassaan musiikkitieteilijä Topi Linjama perkaa Bachin suurteoksen retoriikkaa ja musiikkiteologiaa perusteellisesti, mutta kansantajuisesti. Linjama tuo Bachin teemoja rohkeasti ja henkilökohtaisesti tähän päivään.

Kirja on erinomainen apu passion esittäjille ja kuulijoille. Se käy myös hiljentymis- ja elämäntaitoteoksesta, jossa pohditaan sellaista ihmisenä olemisen kysymyksiä kuin kärsimys, moraali ja kuolema. "Kuolema on peili, josta näemme egomme surkuteltavuuden ja touhujemme turhanpäiväisyyden - ja toisaalta elämän ainutkertaisuuden, ilon ja vakavuuden. Tämän peilin äärelle Bach vie passion kuulijan."

Topi Linjama on joensuulainen musiikkitieteilijä ja FM. Linjama on tutkinut vuosien ajan Bachin musiikkia ja luennoinut ja kirjoittanut Matteus-passiosta. Hän on aiemmin julkaissut tietokirjoja ja runokokoelman Varjo tarttuu peiliin (2018).

Kansikuva: Matkaopas Matteus-passioon (Basam Books, 2020)