Kirjailijanblogi

— Tieto on pääomaa

Sudenpentujen käsikirja esimiehille

Sudenpentujen käsikirja esimiehille — Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tunteet työelämässä (Pia-Christina Roth ja Jari Saarenpää) oli ilahduttava uusi tuttavuus. Se sopii kaikille vuorovaikutustaidoista kiinnostuneille, vaikka sen kohderyhmänä ovatkin esimiehet. Siitä seuraa yleensä vain hyvää, kun työntekijä osallistetaan muutoksiin.

Teos antaa tietoa myös johtamistavoista. Mukana on käytännön esimerkkejä työelämästä. Roth ja Saarenpää pyrkivät kirjansa avulla auttamaan esimiehiä selviytymään haasteistaan niin, että organisaatiot kehittyvät, niiden henkilöstö voi hyvin ja viivan alla oleva luku kasvaa.

Viisi keskeistä sosiaalista tunnetta ovat:

1) Psykologisen turvallisuuden tunne

2) Arvostetuksi tulemisen tunne

3) Yhteenkuuluvuuden tunne

4) Vaikuttavuuden tunne

5) Reiluuden tunne.

Nämä viisi sosiaalista perustunnetta ja niihin vastaaminen työyhteisössä on olennaista, kun puhutaan menestymisestä ja siitä, että työntekijä luottaa omaan esimieheensä sekä haluaa sitoutua organisaatioon.

Työhyvinvointi on iso asia

Nykyisin puhutaan työn imusta. Sen seurauksena ovat vähentyneet sairauspoissaolot, hyvä työilmapiiri ja entistä parempi tuloksellisuus. Tiedolla johtaminen voidaan yhdistää empaattiseen johtamiseen, jolloin kyse on tunneälykkyydestä. Se on ainut keino saavuttaa optimaalisia tuloksia sekä talouden että työhyvinvoinnin osalta.

Kirjan Sudenpentujen käsikirja esimiehille kirjoittajat ovat oman alansa ammattilaisia. Kirjan nimessä sudenpennut viittaavat partiotoimintaan. Partiotoiminnassa on samoja ihanteita kuin kirjassa ja sen edistämässä työkulttuurissa: toisten kunnioittaminen, luotettavuus, ystävyys ja vastuullisuus sekä itsensä kehittäminen ihmisenä.

Palveleva johtaminen

Kun esimies on selvillä omista vuorovaikutustaidoistaan, niin se lisää psykologisen turvallisuuden tunnetta paitsi koko työyhteisössä myös esimiehen omassa elämässä. Management-johtamiseen ei yleensä kuulu henkilöstön informoimista siitä, mitä esimiehen päässä liikkuu. Siinä ei myöskään osoiteta tunteita. Leadership-johtamiseen taas kuuluu vuorovaikutteisuutta.

Sudenpentujen käsikirjassa esimiehille kerrotaan myös luontaisista taipumuksista. Jos esimies ei ota niitä huomioon, niin työntekijä joutuu ponnistelemaan tarpeettomasti. Energiankulutus kasvaa selvästi, jos joutuu työskentelemään itselle ei-luontaisella tavalla. Se selittää myös työssä uupumista.

Resilienssi eli psyykkinen suoja

Se, että ihminen kokee turvallisuudentunnetta, johtaa työssä jaksamiseen. Jokaista on kohdeltava reilusti, tasapuolisesti ja arvostavasti sekä vaihtelevia elämäntilanteita kunnioittavasti. Resilienssi suojaa työn aiheuttamalta kuormittumiselta ja stressiltä. 

Esimiehen johtamistyyli onkin keskeinen tekijä työyhteisön ja sen yksilöiden resilienssin tukemisessa. Psykologinen turvallisuus on myös huipputiimin kivijalka. Hyväksyvä ilmapiiri on ratkaiseva asia. Dialoginen johtaminen mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen.

Kirja tukee myös oppimispäiväkirjan kirjoittamista. Se sisältää tyhjiä sivuja oivalluksiin. Vahva lukusuositus kaikille, jotka haluavat kehittää omia vuorovaikutustaitojaan. - Tea Holm, FT

Kuvaus Basam Booksin sivulta

Millainen on hyvä johtaja? Kuunteleva, johdonmukainen, tasapuolinen, rehellinen. Useat hyvän johtajan ominaisuudet ovat nimenomaan sosiaalisia taitoja ja kykyä huomioida sosiaalisia tunteita.

Saarenpään ja Rothin teos Sosiaaliset tunteet työelämässä on nimensä mukaisesti sudenpentujen käsikirja esimiehelle, joka tahtoo kehittyä taitavammaksi sosiaalisilta taidoiltaan.

Teos opastaa hyviin esimiestaitoihin viiden keskeisen sosiaalisen tunteen kautta. Arvostetuksi tulemisen tunne, psykologisen perusturvallisuuden tunne, yhteenkuuluvuuden tunne, vaikuttamisen tunne ja reiluuden tunne ovat työelämän perustunteita, jotka ovat ratkaisevassa asemassa työntekijän sitoutumisessa tehtäväänsä. Hyvä esimies huomioi jokaisen työntekijänsä kohdalla nämä tunteet yksilöllisesti ja saa näin alaisensa kasvamaan omaan täyteen potentiaaliinsa.

Jari Saarenpäällä on yli 20 vuoden johtamiskokemus monikulttuurisesta, kansainvälisestä keskijohdon tehtäväkentästä liike-elämässä. Hänen erityinen osaamisalueensa on muutostilanteiden johtaminen.

Hallinto- ja kasvatustieteiden maisteri Pia-Christina Roth toimii HR- and Wellbeing at work - spesialistina Pirkanmaan Osuuskaupalla sekä LUONTAISET TAIPUMUKSET -valmentajana. Lisäksi hän on kouluttaja ja kirjailija.

Katso saatavuus Adlibriksesta

Kansikuva: Sudenpentujen käsikirja esimiehille (Basam Books, 2020)