Kirjailijanblogi

— Tieto on pääomaa

Joogan historia — Erakkomajoista kuntosaleille (Matti Rautaniemi)

Joogan historia on uudistettu ja laajennettu painos. Alun perin se julkaistiin nimellä Erakkomajoista kuntosaleille — Miten jooga valloitti maailman, joka on loppuunmyyty. Painokset ovat vuosilta 2015 ja 2020. Olen lukenut molempia painoksia – ja pidin.

Toisin kuin joogamyytti, kirja ei väitä, että joogan monien muotojen alla on muuttumaton ydin. Sen sijaan teos Joogan historia vastaa kysymykseen siitä, miten joogasta tuli sellaista kuin sen nyt tunnemme.

Muinaisen Intian erakkomajoista globaaleille kuntosaleille

Jooga on kulkenut pitkän matkan. Patanjali (k. 150 eKr.), Yogasutrana tunnetun tekstin kirjoittaja, edusti niin sanottua klassista joogaa, joka on kaikkien maailmassa nykyisin harjoitettujen joogamuotojen perusta.

"Modernilla joogalla" tarkoitetaan ensisijaisesti joogamuotoja, jotka ovat syntyneet intialaisen ja länsimaisen kulttuurin vuorovaikutuksessa 1800-luvun puolivälin jälkeen.

Modernin joogan harjoittamisesta

Moderni jooga jakautuu pääasiallisesti kahteen suuntaukseen: tunnustukselliseen ja psykosomaattiseen joogaan. Tunnustuksellisella joogalla tarkoitetaan suuntauksia, joissa joogaa harjoitetaan osana laajempaa uskonnollista maailmankuvaa. Useimmat karismaattisten gurujen ympärille muodostuneet liikkeet, kuten Hare Krishna -liike ja Oshon seuraajat, ovat tunnustuksellista joogaa.

Länsimaissa harjoitettu jooga kuuluu yleensä psykosomaattisen joogan kategoriaan. Siinä painopiste on uskomusten sijaan tiettyjen tekniikoiden harjoittamisessa. Harjoittajat saattavat käydä joogakoululla, mutta kyse ei tavallisesti ole sitoutumisesta minkään liikkeen oppeihin. Joogaharjoitus itsessään on toiminnan keskiössä.

Mikä on aitoa joogaa?

Teos Joogan historia ei ota kantaa siihen, mikä on aitoa tai alkuperäistä joogaa. Sitä lukemalla voi kuitenkin päästä selville joogan monipuolisesta ja rikkaasta historiasta. Rautaniemi muistuttaa, että vaikka olisimme kuinka vakuuttuneita oman joogamme aitoudesta ja paremmuudesta muihin nähden, niin se ei poista sitä tosiseikkaa, että joogatyylejä on useita satoja. (Ja jokainen pitää omaansa parhaana.)

Joogan harjoittaja tai viikonloppujoogi voi myös hyötyä joogan historian tuntemisesta. Jos joogaharjoitus on osa elämää, käytämme siihen myös paljon aikaa, sekä rahaa. On johdonmukaista haluta ymmärtää paremmin elämänlaatua parantavien harjoitusten luonnetta. Joogan historiassa on myös monia hahmoja ja tarinoita, jotka liittyvät maailmanhistorian merkittäviin tapahtumiin.

Kyseessä on todellinen joogan käsikirja. Matti Rautaniemen mukaan joogailmiön sisäiset erot ovat niin suuria, että niitä on mahdoton sivuuttaa. Samalla joogan historia kertoo, miksi kaikkia näitä asioita on aikojen kuluessa kutsuttu joogaksi. Iso suositus kaikille, jotka haluavat tietää lisää soturijoogeista, joogan leviämisestä länteen tai tantrasta sekä kaikesta siltä väliltä kuten guruista ja hindulaisuudesta.

– Tea Holm, FT

Kuvaus kirjasta Joogan historia

Mitä on jooga? Mistä se on tullut? Miksi sitä harjoitetaan?

Arvostetun teoksen laajennettu ja uudistettu laitos, joka kuljettaa lukijansa läpi joogan vaiherikkaan historian. Kirja on ainutlaatuinen ja harvinainen, tutkittua tietoa sisältävä esitys siitä, millaisen matkan jooga on kulkenut muinaisista ajoista nykypäivään.

Helppolukuinen ja viihdyttävä teos perehdyttää lukijansa joogan taustaan intialaisessa kulttuurissa, sen historian tärkeimpiin käännekohtiin, sekä historian suurten joogien värikkääseen henkilögalleriaan. Lisäksi teos käsittelee kysymyksiä muun muassa joogan suhteesta uskontoon ja sitä, mihin joogalla pohjimmiltaan pyritään.

Jokaisen sivistyneen joogin ehdoton hankinta. Teos on omiaan joogaan vasta tutustuvalle, mutta tarjoaa monipuolisia näkökulmia myös pidempään harrastaneille.

Teologian maisteri, suomentaja ja jooga-asiantuntija Matti Rautaniemi on ensimmäisen suomenkielisen joogan historiasta kertovan kirjan Erakkomajoista kuntosaleille - miten jooga valloitti maailman (Basam Books 2015) kirjoittaja.

Katso saatavuus Adlibriksesta

Kansikuva: Joogan historia: Erakkomajoista kuntosaleille (Matti Rautaniemi)