Kirjailijanblogi

— Tieto on pääomaa

Seireenien kutsu — Riippuvuudet ja niistä irtautuminen

Seireenien kutsu (Matti Nokela) kertoo riippuvuuksista ja niistä irtautumisesta. Riippuvainen ei itse tiedosta olevansa sairas. Kuinka voimakas voikaan joskus olla on seireenien kutsu! Se on voimakkaampi kuin velvollisuus.

Riippuvuuksista kärsivillä ei välttämättä ole lainkaan sairauden tunnetta. Koko juttu saatetaan myös kieltää. Nokelan mukaan kukaan ei ole vastuussa sairastumisestaan mutta on vastuussa toipumisestaan. On opittava ottamaan vastuu itsestään.

Onneen ei ole oikotietä

Kirjoittaja tietää, mistä kirjoittaa. Kyseessä ei ole tieteelliseen tietoon vaan kokemusasiantuntijuuteen perustuva teos. Kirjan Seireenien kutsu näkökulma on muusta alan kirjallisuudesta poiketen pedagoginen. Haitallisista riippuvuuksista vapautuminen on oppimisprosessi.

Kirja on tarkoitettu henkilöille, jotka kärsivät päihderiippuvuussairaudesta, sekä heidän läheisilleen. Siitä voi olla apua ammattiauttajille. Riippuvuuksia ovat mm. peli- ja nettiriippuvuus sekä päihderiippuvuus. Addiktiot ovat hoidettavissa, on Seireenien kutsun viesti.

Haitallinen riippuvuus eli addiktio

Päihteiden käyttö on oire siitä, ettei pysty kohtaamaan tunteitaan ja tarpeitaan tai siitä, että haluaa nopean rentoutumisen. Se on tunteiden manipulaatiota —kemialla.  Ihminen voi tulla riippuvaiseksi monenlaisista asioista. Niitä ovat mm. alkoholi, huumeet, pelit, netti, kännykkä, ostaminen, tupakka, työ tai uskonnollisuus.

Ilmeisesti perinnöllisellä alttiudella on merkitystä sen kannalta, miten ihminen kohtaa elämän mukanaan tuomat haasteet. Myös lapsuudenkokemukset vaikuttavat. Traumaattiset kokemukset tulisi hoidattaa. Pelkkä kemia tai biologia ei selitä riippuvuuksia. Niiden taustalla on psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä sekä elämän merkityksen puutetta.

Paha tapa

Nokela kirjoittaa: "Jos perjantain annosta ei saa, elämä tuntuu oudolta ja tyhjältä, eikä osaa rentoutua. Vähitellen muut harrastukset jäävät, ja juomisesta tulee jokailtaista. Siitä tulee paras kaveri." Tunteiden muuttaminen alkoholilla on pidemmän päälle ongelmallista.

Kirjoittaja toteaa, että päihde- tai peliriippuvuutta sairastavassa yksilössä on ikään kuin kaksi ihmistä. Riippuvainen pystyy aiheuttamaan vastapuolessa hoitovietin. Riippuvainen myy vastuuta, jolloin vastapuoli saa toteuttaa hoivaamisen tarvettaan.

Miksi naiset rakastuvat renttuihin?

Nokelan mukaan he eivät rakastu renttuun, vaan hänessä olevaan tunneherkkään henkilöön. Arki ei ole harmaata — aina sattuu ja tapahtuu. Riippuvuus voi olla myös läheisriippuvuutta.

Tunteen, järjen ja toiminnan ketju on lahjakkuuden salaisuus. Samalla se on heikko kohta. Kun tunne vie, niin järki unohtuu. Nokelan mukaan tunteiden muuntelu kemialla on riskinotto elämän peruskysymysten suhteen. Päihteettömyys on valinta aidoista tunteista, jotka kuuluvat ihmisyyteen.

Addiktion synty

Suomessa raittius on epätavallista. Sitä joutuu selittämään. Peleille altistutaan ostarilla ja mainosten kautta. Isot voitot houkuttelevat pelaamaan, ja pelikoneita on joka kioskilla. Netti- ja kännykkäriippuvuudet ovat uusimpia addiktioita.

Nokela esittää, että riippuvuus syntyy neljässä vaiheessa. Ne ovat toisto, tunteiden muutos, harhavietti ja kielto. Hänen mukaansa riippuvuus on tosiasiassa väärin suunnattu läheisyyden tarve. Riippuvuutta ei haluta tunnustaa toisille, koska siihen liittyy syyllisyyttä ja häpeää.

Lopuksi

Riippuvuuksista voi päästä eroon, mutta vieroitusoireet ovat voimakkaat. Muutoksen aloittaminen on aina vaikeaa, koska se tarkoittaa luopumista jostakin sekä tuntemattomaan menemistä. Täytyy olla vahva halu, riittävästi sosiaalista tai lääketieteellistä tukea ja jotain uutta tilalle. Kyse on myös surutyöstä.

Kun alkoholisti menee katkaisuhoitoon, hän luopuu mielihyvää tuottavasta aineesta. Jotta jaksaa toipua, on jätettävä alkoholi kokonaan. Oli kyseessä mikä riippuvuus tahansa, se tulee heti aluksi lopettaa. Vähentäminen ei ratkaise itse ongelmaa. On oltava satasella mukana.

Kirja Seireenien kutsu soveltuu kaikille niille, jotka kärsivät itse tai lähipiirissä riippuvuuksista. Se auttaa ymmärtämään niitä maanläheisesti. Kirjan mukaan toipuminen alkaa usein kriisistä. Toipuminen on aina mahdollista, on sen lohdullinen sanoma.

— Tea Holm, teologi

Matti Nokelalta:

Tämä ei ole tieteellinen katsomus riippuvuussairauteen, vaan se on minun henkilökohtainen pamflettini siitä, mitä olen vuosien kuluessa oppinut Myllyhoidossa puheeksiottokouluttajana toimiessani. Samoin se on oppia 12 askeleen ohjelman sisällöstä.

Eniten tieteellistä sisältöä olen saanut biologi Petri Päivärinnalta, johon tutustuin hänen tehdessään väitöskirjaa Alkon laboratoriossa rottien alkoholisoitumisesta.

Kuvaus

Mistä addiktiot alkavat? Mikä altistaa ihmisen riippuvuudelle? Millainen on riippuvuudesta toipumisen tie? Näihin kysymyksiin pohtii vastauksia riippuvuusasiantuntija Matti Nokela, pitkän ammatillisen kokemuksensa myötä, kirjassaan Seireenien kutsu. Teoksessa syvennytään terveen ja epäterveen riippuvuuden luonteeseen tarkastellen niitä toipumisen näkökulmasta.

Epäterveen riippuvuuden vallassa oleva tavoittelee pakonomaisesti hetkellisen mielihyvän tunnetta, jonka haitallisen riippuvuuden aiheuttaja antaa. Pidemmällä aikavälillä tämä kuitenkin johtaa häpeän tunteeseen ja elämänhallinnan heikkenemiseen. Addiktiosta voi kuitenkin vapautua muuttamalla elämäntapojaan. Teoksessaan Nokela tarjoaa eväitä hyvään elämään ilman haitallisia riippuvuuksia.

Matti Nokela on koulutukseltaan erityisopettaja ja johdon ja henkilöstön työnohjaaja. Hän on toiminut Hesperian sairaalan nuorisopsykiatrisessa koulussa erityisopettajana 1980-luvulla ja erityiskoulussa Järvenpäässä sekä Kellokosken sairaalakoulussa rehtorina. 1990-luvun alussa hän siirtyi Myllyhoitoyhdistyksen hoitoonohjauskouluttajaksi ja kiersi työpaikoilla opettamassa mitä on päihderiippuvuus ja miten vaikeita asioita otetaan puheeksi.

Basam Booksin sivut

Katso saatavuus Adlibriksesta

Kansikuva: Seireenien kutsu (Matti Nokela)