Kirjailijanblogi

— Tieto on pääomaa

Yhtä ja kaikki — Näe ja ole maailma

Yhtä ja kaikki on Heikki Peltolan ajankohtainen teos maapallon tilasta ja sen tulevaisuudesta. Peltola kirjoittaa: "Enää ei ole sinua ja maailmaa, sinä olet maailma." Kirjoittajalla on kiireen tuntu. Hänen mukaansa lähivuosina ratkeaa ihmiskunnan kohtalo. "Meidän on käännettävä kurssi NYT!"

Kirjan mukaan tarvitaan uusi kartta mielestä. On korjattava kaksi egosysteemimme virhettä. "Maailmankuvamme perustuu vääriin oletuksiin. Emme näe maailmaa sellaisena kuin se on." Kuka aiheuttaa sotkun? "Itset" aiheuttavat sen. Me olemme maailma, joten vain me voimme ratkaista sen kriisin.

Onko maailma yhtä?

Uutisia seuratessa ei voi olla ajattelematta, että maailmassa on jotain perustavanlaatuista vikaa. Kaikki eivät tule toimeen keskenään. Jossain soditaan. Joissain sairastetaan. Jossakin jäätiköt sulavat. Ei maailma voi olla yhtä, tekee minun mieleni protestoida, lukijana.

Kirjoittaja kysyy 1. Mikä on totta? 2. Mikä on oikein? 3. Mikä on mahdollista? Näihin kysymyksiin vastaamalla saa näkemyksen siitä, miten elämme. Kukaan meistä ei omista maailmaa. Meidän on osattava elää toisten ihmisten kanssa. Kirjan Yhtä ja kaikki lähestymistapa ihmiskuntaan ja maailmaan on kokonaisvaltainen.

Innoitusta

Heikki Peltola luki yli 40 vuotta sitten Jiddu Krishnamurtin kirjan Ajattelun tuolle puolen. Se vaikutti hänen ajatteluunsa suuresti. Sen jälkeen hän tutustui David Bohmin ajatteluun. He molemmat uskovat, että ihmiset tarvitsevat mielenmuutoksen. Sen seurauksena ihmiset kytkeytyvät maailmaan uudestaan.

Muita ajattelemisen innostajia ovat olleet kollega ja filosofi Esa Saarinen. Hänen ja Raimo Hämäläisen kehittämä systeemiälyn käsite on innostava väline maailman näkemiseen ja jopa sen muuttamiseen. Mielenfilosofi Paavo Pylkkäsen kirja Mind, Matter and the Implicate Order auttoi ymmärtämään Bohmin ajattelua. He työskentelivät yhdessä Bohmin kuolemaan asti.

Hälytystilassa

Peltola kirjoittaa: "Meillä ei ole aikaa tuhlattavaksi, kotimme on ilmiliekeissä. Ihmiskunnan tulevaisuus on vaakalaudalla. Meidän on toimittava heti." Ei riitä, että tarkastellaan tiettyjä oireita. On löydettävä keino parantaa tauti, jonka kourissa ihmiskunta, koko tuntemamme maailma, on.

Onko tilanne todella noin paha? Ja jos on, niin mitä minä voin tehdä jo tänään? Kirjan Yhtä ja kaikki lopussa kerrotaan, mitä voi tehdä heti maailman kriisin ratkaisemiseksi. Juurisyy saattaa löytyä — ja sen voi vielä parantaa. Nämä ovat kirjan hyvät ja huonot uutiset.

Itämaisen ajattelun vaikutus länsimaiseen ajatteluun

Intialaisen filosofian vaikutus näkyy siinä, että minuuden ajatellaan olevan ajattelun virittämä ansa. Intiassa syntynyt Jiddu Krishnamurti sanoi saman asian todellisuudesta kuin Niels Bohr kvanttitodellisuudesta: ”Tarkkailija on tarkkailtava.” Bohrille lause kiteytti hänen havaintonsa kvanttitason ilmiöistä.

Peltola toteaa: "Bohmin mukaan egosysteemimme rakentuu kahden väärän oletuksen varaan. Niistä seuraa vakava itsepetos. Ensimmäinen virheemme on ajatus erillisestä egosta. Toinen virhe on kieroutunut käsitys ajasta lineaarisena prosessina. Nämä kaksi yhdessä tuottavat sekoilua sekä omassa elämässä että maailman mittakaavassa."

Ratkaisuyritys

Ihmisten yhteisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää, että puhdistamme maailmankuvamme vääristä oletuksista. Tämä taas mullistaa peruskäsityksemme maailmasta. Heikki Peltolan ajatus Krishnamurtin ja Bohmin inspiroimana ei ole hassumpi. Ongelma saattaa olla se, että kaikilla tuntuu olevan oma mielipide siitä, mikä on "puhdas maailmankuva", toisin sanoen paras mahdollinen maailma.

Se, miten maailmaa pitäisi parantaa, perustuu erilaisiin ideologioihin sekä poliittisiin ja uskonnollisiin järjestelmiin. Peltolan kritiikki osuu kuitenkin oikeaan: Tiede tietää paljon, mutta se ei voi ratkaista moraalisia kysymyksiä. Jokaisen oma maailma on se, joka on ongelmien juurisyy. "Minä itse" haluaa olla oikeassa ja taistella.

Lopuksi

Kirja Yhtä ja kaikki kannattaa lukea jo siksikin, että se yhdistää syvällisellä tasolla filosofian ja fysiikan. Tätä on odotettu! Kirjalla on paljon annettavaa ajattelevalle ja kriisissä olevalle ihmiselle tai ihmiskunnalle. Muutos voi kuitenkin tapahtua vain yksilöllisen ajattelun kautta.

Kirjassa on myös mielenkiintoista historiaa kuten Einsteinista ja Manhattan-projektista. Lisäksi se auttaa kyseenalaistamaan paitsi oman ajattelumme myös (yhteis)toimintamme sen pohjalta. Peltola kirjoittaa: "Tiede ei voi saada todisteita aidosta mysteeristä. Ja loppujen lopuksi elämä on aikamoinen mysteeri. "

Elämme maailmassa, jossa "useimmat ongelmat ovat meille yhteisiä, eivät henkilökohtaisia". Fanaattisuuskin on vain mielen ohjelma. Kun itsensä näkee kuin ulkopuolinen, voi nähdä enemmän, ei vähemmän.

Ja: "Jos keksii syyn, keksii keinon." Tätä voi soveltaa niin moneen, myös omassa elämässä.

Kirjoittanut: Tea Holm, teologi, filosofian tohtori

Kuvaus

Lähivuosina ratkaistaan ihmiskunnan kohtalo. Meidän on löydettävä keinot kääntää kurssia. On korjattava kaksi virhettä egosysteemistämme ja kytkeydyttävä maailmaan uudella tavalla.

Ensin on nähtävä maailma oikein ja tajuttava, että emme ole erillisiä. Maailma on yhtä. Suora yhteys maailmaan poistaa erillisyyden tunteen. Toiseksi, tämä muutos tapahtuu nyt tai ei koskaan. Aika on vain mielen luoma kuvitelma.

”Yhtä ja kaikki - näe ja ole maailma” kutsuu kiehtovalle tutkimusmatkalle itseemme - ja sen tuolle puolen. Teoreettisen fysiikan professorin David Bohmin huikeat oivallukset mielen ja maailman suhteesta vievät meidät maailmaan, jonne egoilla ei ole asiaa.

Heikki Peltola on tietokirjailija, jonka intohimona on nähdä maailma oikein. Häntä on yli 40 vuotta kiehtonut, mikä on totta, oikein ja mahdollista. Hän lähtee siitä, että maailma on mahdollista muuttaa vain näkemällä ja toimimalla yhdessä oikein.

Kustantajan Basam Books sivut

Katso saatavuus Adlibriksesta

Info

Raimo Pertti Hämäläinen on suomalainen professori ja Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun Systeemianalyysin laboratorion esimies. Hämäläinen perusti Systeemianalyysin laboratorion Teknilliseen korkeakouluun vuonna 1984. Hämäläisen tärkeimpiä tutkimusalueita ovat systeemianalyysi ja operaatiotutkimus

Esa Jouni Olavi Saarinen on suomalainen filosofi, yritysvalmentaja ja kirjailija. Saarinen on ollut vuodesta 2002 systeemitieteiden, soveltavan filosofian ja luovan ongelmanratkaisun professori Teknillisessä korkeakoulussa.

David Bohm oli yhdysvaltalainen, mutta pääasiassa Isossa-Britanniassa vaikuttanut kvanttifyysikko ja filosofi. Hän opiskeli muun muassa Robert Oppenheimerin ja Albert Einsteinin johdolla ja työskenteli tutkijana muun muassa Manhattan-projektissa toisessa maailmansodassa.

Jiddu Krishnamurti oli Intiassa syntynyt filosofi ja elämäntaidon opettaja.

Lähde: Wikipedia

Kansikuva: Yhtä ja kaikki: Näe ja ole maailma (Heikki Peltola)