Kirjailijanblogi

— Tieto on pääomaa

Masennus mahdollisuutena — Matkaopas muutokseen

Masennus mahdollisuutena on erikoislaatuinen kirja masennuksen, stressin ja ahdistuksen hoidosta. Psykiatri Juha Lehti kirjoittaa masennuksesta uudella tavalla. Kyse ei ole pahasta asiasta, joka kiusaa ihmistä tarkoituksettomasti. Sen sijaan masennuksella voi olla merkittävä tarkoitus ihmiselle.

Masennuksen viesti on Lehden mukaan: "Häiritsen sinua niin kauan ja niin paljon, että ratkaiset ongelman." Kyky tuntea masennusta on hyödyllistä. Lopulta se auttaa ajattelemaan ja tekemään asiat toisin kuin aiemmin. Lukija saa kirjasta taitoja, jotka johtavat oikeisiin ajatuksiin ja tekoihin. Onnellisuus syntyy näiden sivutuotteena.

Masennus ja terveydenhuolto

Kirjoittajan mukaan terveydenhuollossa ongelmaan ei paneuduta juurineen. Kyse ei ole todellisesta parantumisesta. Terveydenhuoltoammattilaiset voivat helpottaa vaikeaa oloa. Mutta itse sairaus tai huono olotila ei poistu. On helpompi kirjoittaa lausunto ja turvata potilaan taloudellinen elämä sairauslomalla tai eläkkeellä kuin osallistua joskus pitkälliseenkin hoitoprosessiin.

Lehti arvelee syyksi sitä, että individualistisessa yhteiskunnassamme koemme, että on tiettyjen tahojen tehtävä huolehtia köyhistä ja sairaista. Meidän velvollisuutemme on vain tehdä itsemme onnellisiksi ja puristaa kaikki mahdollinen nautinto elämästä, jotta elämätön elämä ja menetetyt mahdollisuudet eivät vaivaa meitä vanhuksina.

Huomioita ajastamme

Juha Lehti toteaa, että psykiatrinen hoito on tämän päivän Suomessa usein pelkkää potilaan heikon toimintakyvyn oikeuttamista, lohdutusta ja lyhytnäköisiä neuvoja, jotka eivät paljasta oireilun taustalla olevaa syytä. Potilasta ei ehditä hoitaa niin, että yritettäisiin löytää järkevä syy oireistolle. Lehti antaa yhdeksi tehtäväksi tunnekirjeen.

On todettu, ettei myönteinen ajattelu sinänsä toimi, vaan tarvitaan jotain tunteita herättelevää. Ihminen ikään kuin ravistellaan hereille. Hän ei voi muuta kuin näytellä voivansa hyvin. Aito hyvinvointi lähtee syvemmällä olevista juurisyistä. (Lue myös kirja-arvio kirjasta Varjoista valoon.) On tehtävä jotain merkittävää omalle ajattelulle ja käyttäytymiselle, jos haluaa toisenlaisia tuloksia.

Masennusta voi hoitaa myös itse

Mullistavaa kirjassa on se, että se kertoo, kuinka masennusta voi aikuisen oikeasti hoitaa itse. Kyse on silloin yleensä lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta. Kirja Masennus mahdollisuutena esittää, että lääkkeitä on syytä käyttää, jos niitä tarvitaan. Mutta lääkkeet eivät paranna — on otettava muut keinot käyttöön. Tehokkaammat keinot, ratkaisut ongelmiin.

Jos masennusreaktiot ovat ihmiselle hyödyllisiä, niin todennäköisesti monella muullakin mielentilalla, kuten stressillä tai ahdistuksella, on tarkoituksensa. Kaikki parantavat tiettyä osaa suorituskyvyssä. Lehti esittelee teorian adaptiivisista moodeista, josta hän on julkaissut artikkelin Medical Hypotheses Journalissa (2016).

Toiminnallinen teoria

Kyseessä on toiminnallinen teoria, jonka avulla ihminen palautuu normaalioloon. Vaikeat tunnetilat ovat seurausta siitä, ettei tällaista palautumista kuormittavista tilanteista ole tapahtunut. Tavanomaiset keinot palauttaa tasapaino eivät ole toimineet. Adaptiivinen moodi on kokonaisvaltainen tila kuten masennus tai rakastuminen.

Esimerkiksi stressitilanteessa ihmisen fysiologia muuttuu. Tahdosta riippumaton hermosto aktivoituu, aivojen välittäjäainetasapaino muuttuu, immuunijärjestelmä muuttuu, energiankulutus ja aineenvaihdunta muuttuvat, uni-valverytmi häiriintyy jne. Elimistössä (ja sitä kautta mielessä) on hälytystila, jota ei pysty tietoisesti hallitsemaan. Ihminen ei tunne olevansa oma itsensä.

Elätkö sinä adaptiivisessa moodissa?

Adaptiivisessa moodissa ja olotilassa ajatukset poikkeavat normaaliolosuhteista. Ne ovat yleensä vääristyneitä ja liioiteltuja. Vääristyneestä ajattelusta voi seurata käytöstä, joka ei edistä parantumista. Päädytään pisteeseen, jossa diagnoosina on jokin kliininen sairaus kuten masennus, skitsofrenia, epävakaa persoonallisuus jne.

Terve tai normaali masennusreaktio tunnetaan terminä psykiatriassa. Se merkitsee aikalisää ja mahdollisuutta järjestää asiat. Sen kesto on yleensä joitakin tunteja tai päiviä. Jos sellainen tila jää päälle, voidaan puhua todellisesta masennuksesta. Masennuksesta löytyy myös erilaisia tyyppejä kuten synnytyksenjälkeinen masennus, kaamosmasennus jne.

Paranemisen tekijät

Juha Lehti kertoo kirjassaan Masennus mahdollisuutena, että masennusoireita voidaan poistaa lääkkeillä. Kaikkia lääkkeet eivät kuitenkaan auta. Hän onkin sitä mieltä, että biologiset hoitokeinot tulisi yhdistää hoitokeinoihin, joissa yritetään tehdä jotain oireiden syille. Liikunnan teho masennuksen hoidossa on nykyisen tutkimustiedon perusteella verrannollinen masennuslääkkeiden kanssa.

Kirjassa on lyhyt kappale myös vaihtoehtohoidoista. Lehden mukaan ne voivat toimia, mutta on kyseessä sitten lääke tai jokin toimenpide, niin ihminen pitää osallistaa siihen. Parantua ei voi toisen puolesta. Toimimaton ja pitkittynyt masennusreaktio on hoidettavissa. Aluksi kannattaa tunnustaa itselle tosiasiat ja alkaa sitten tehdä asioita, jotta ei tarvitsisi olla masentunut. Alkoholia tulisi välttää viimeiseen asti.

Lopuksi

Juha Lehti esittelee kirjassaan Masennus mahdollisuutena masennuksen toiminnallisen itsehoito-ohjelman. Siihen kannattaa tutustua, jos masennus, epämääräinen ahdistus, alakulo, voimakas stressi tai muu psyykkinen ongelma ei päästä otteestaan.

Päädyin lukemaan kirjan nähtyäni Flinkkilä & Tastula -ohjelman Mitä masennus puhuu?

Masennus on nimetty Suomessa jo kansantaudiksi. Olisiko korkea aika tehdä asioille jotakin kuten lukea masennuksen itsehoito-ohje tästä kirjasta? Olen myös henkilökohtaisesti ollut jo pitkään kiinnostunut psykiatriasta ja käynytkin sen peruskurssin entisessä Lapinlahden mielisairaalassa sen ollessa vielä sairaalakäytössä.

— Tea Holm, teologi

Kuvaus

Psykiatrian erikoislääkäri Juha Lehti tarjoaa kirjassaan Masennus mahdollisuutena positiivisen lähestymistavan mielen matalapaineisiin. Masennuskaan ei ole pelkästään paha asia, vaan kertoo muutoksen tarpeesta. Masennus pakottaa ihmisen ottamaan aikalisän, jolloin avautuu mahdollisuus omaksua uusia taitoja ja kääntää vastoinkäymiset hyödyksi. Samat taidot, jotka tekevät masennuksen tarpeettomaksi, luovat usein pitkäaikaista hyvinvointia ja onnellisuutta.

Lehti esittelee erilaisia keinoja masennuksen taltuttamiseen ja toiminnalliseen omatoimiseen hoitoon. Teoksesta löytyy runsaasti konkreettisia välineitä uusien ajattelumallien, käyttäytymisen ja tulkintojen löytämiseen ja oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. Niiden avulla masennus voidaan valjastaa myönteisen muutoksen palvelukseen.

Kustantajan sivut

Katso saatavuus Adlibriksesta

Kansikuva: Masennus mahdollisuutena (Kirjapaja)