Kirjailijanblogi

— Tieto on pääomaa

Syvälle ulottuvat juuret on kirja periytyvästä väkivallasta ja turvattomasta lapsuudesta sekä traumoista

Kirja-arvio kirjasta Syvälle ulottuvat juuret: Turvattomasta lapsuudesta tasapainoiseen aikuisuuteen (2019, Basam Books).

Kirjailija on lastenlääkäri Nadine Burke Harris, joka alkoi tutkia sitä, miten lapsuuden traumat vaikuttavat sairastumiseen lapsena ja aikuisiällä.

Kirjoittanut: Tea Holm

Kuvaus nuoren lääkärin arjesta

Kirja kertoo kansanterveydestä ja lääkärintoimesta. Harris päätteli, että lapsuusajan trauma vaikuttaa aikuisena. Se pitkälti määrittelee ihmisen terveyntilaa.

Kyse ei ollut vain siitä, että köyhät syövät epäterveellisesti ja päätyvät hautaan muita ennen, koska he tupakoivat ja tappelevat.

Väkivaltainen käytöksen ajatellaan johtuvan ympäristöstä. Väkivaltainen kasvuympäristö viestii lapselle siitä, että väkivallan käyttö on normaalia.

Köyhyys ei selitä kaikkea

Harrisin löydös kirjassa Syvälle ulottuvat juuret on se, että väkivalta periytyy, ei vain köyhillä vaan kaikilla alueilla, ja että periytyminen merkitsee suurempaa alttiutta tietyille sairauksille.

Jopa tavanomaiselta kuulostavat sairaudet tuodaan osaksi viitekehystä, jossa selitys löytyy todennäköisesti lapsuudesta. Kirja on jokseenkin anekdoottimainen ja kuvaa nuoren lääkärin selviytymistä päivästä toiseen alueella, jossa on paljon sosiaalisia ongelmia.

Harrisin mukaan köyhyys ei selitä kaikkea.

Tasapainoinen aikuisuus on saavutettavissa

Hyvä uutinen on se, että pahoista kokemuksista huolimatta elämästä voi tulla hyvää. Toisaalta tietyt kokemukset eivät välttämättä koskaan poistu kokonaan kehon muistista. Kipu asuu kehossa.

Yläluokassa asioita salataan. Asioita tapahtuu neljän seinän sisällä. Keho alkaa kertoa jossakin kohtaa elämää siitä, mitä menneisyydessä on tapahtunut: sairauksien kautta.

Tasapainon järkkymisen taustalla on kehon stressinsäätelyjärjestelmä. Suurin osa sairauksista on stressiperäisiä. "Lapsuudenaikaiset haitalliset kokemukset" (ACE) on työväline, joka kertoo siitä, mistä voisi olla kyse.

Kohonneesta itsemurhariskistä lihavuuteen

Kyse ei ole vain moninkertaisesti kohonneesta itsemurhariskistä. Lapsuudenaikaiset haitalliset elämänkokemukset selittävät Harrisin mukaan myös vakavia paino-ongelmia ja monia muita sairauksia.

Lihavuuden taustalla voi olla alkoholismia. Perheen sisäiset ristiriidat, emotionaaliset ja fyysiset seikat sekä sosiaaliset suhteet ja salailun ilmapiiri näkyvät aikuisuudessa. Näin ollen oireisto paikallistuu lapsuudenkokemuksiin.

Kirja on perusteellinen ja aikaa vievä, koska siinä on lääketieteellistä termistöä. Kuka tahansa voi silti lukea kirjan ja saada siitä uutta näkemystä elämäänsä. Niin alan ammattilaiset kuin maallikot hyötyvät uudesta tiedosta.

Mitä stressitermostaatillesi kuuluu?

ACE-testin avulla saadaan selville lapsuusajan kokemusten vaikutus.  ACE-pisteet voi laskea itseltä. (Ks. Liite 1) Enimmillään niitä voi kertyä kymmenen. (ACE = Adverse Childhood Experiences)

Toksinen stressi vaikuttaa merkittävästi kasvuun. Se vaikuttaa aivojen kehitykseen sekä immuuni- ja hormonijärjestelmään. Se vaikuttaa niin moneen asiaan, että on lähes mahdoton nähdä metsää puilta.

Osa sairauksista, kuten koululaisen astma, saattaa selittyä ACE-pisteillä. Olisin kaivannut vielä näkemystä siihen, jos ACE-pisteet ovat matalat, mikä aiheuttaa sairastumisen ja jos taas ne ovat korkeat, mikä parantaa.

Onko kaiken taustalla stressitermostaatin säätelyhäiriö?

Katso luento: How childhood trauma affects health across a lifetime | Nadine Burke Harris

Esittelyteksti — Syvälle ulottuvat juuret

Pioneerimainen bestselleriksi noussut kirja lapsuusajan haitallisten kokemusten pitkäaikaisista vaikutuksista, niiden korjaamisesta sekä sukupolvien yli ulottuvissa haitallisten kierteiden katkaisusta.

Pediatri Nadine Burke Harrisin vangitseva kirja on kuvaus nuoren lääkärin intohimosta auttaa potilaitaan, löytää toimivia ratkaisuja monimuotoisiin ongelmiin, levittää tietoa ja vaikuttaa päätöksentekoelimiin. Harrisin intohimo rakentaa parempaa maailmaa ulottuu pieneltä klinikalta eri puolille maailmaa tulisen, vuonna 2014 taltioidun TED- puheenvuoron myötä.

Lapsuuden ajan haitalliset kokemukset ovat yleisempiä kuin tulemme ajatelleeksi. Se millä tavoin lapsuudessa koettu kaltoinkohtelu, vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat ja kotona koettu pelko vaikuttavat meihin, on hyvin ajankohtainen kysymys. Tämän kirjan sanoma on käänteentekevän tärkeä, kun pohditaan nuorten syrjäytymistä, väkivallan periytymistä ja lasten kokemia haastavia tilanteita. Kirja tarjoaa tutkimukseen nojaavaa tietoa näiden suurten, kansantaloudellisesti merkittävien kysymysten ratkaisemiseksi.

Saatavuus esim. Adlibris

Kuva verkkopalvelusta vapaaseen kaupalliseen käyttöön.