Kirjailijanblogi

— Tieto on pääomaa

Luennot

Olen uskontotieteilijä ja teologi sekä tietokirjailija Tea Holm. Väitöskirjani tein suomalaisesta spiritualismista ja sen aatehistoriasta. Pro graduni tein shamanismista Kalevalassa.

• Dokumenttielokuvan (aiheena Pekka Ervast ja toissavuosisadan ajattelu) kuvaukset 20.8.2020 Lapinlahden Lähteellä

• Seuraavat luentoni 21.11.2020 Alppitalossa: Spiritualistinen filosofia I ja II

• 15.1.2021 luento Uudenmaankatu 33:ssa uudesta tietokirjastani Magian lumo

Yhteydenotot kuten kutsuluennot: holm.tea@gmail.com

 

Tutkijan ansioluettelo 2020

Syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus

• 1981, Vantaa (Kätilöopisto)

• Suomen kansalaisuus

Suoritetut tutkinnot

• Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, pääaine uskontotiede, sivuaine systemaattinen teologia ja tarkemmin uskonnonfilosofia. Väitöstilaisuus oli 25.11.2016. Tutkintotodistus on päivätty 14.3.2017. Jatkotutkinto sisältää uskontotieteen ja systemaattisen teologian, erityisesti uskonnonfilosofian, syventävät opinnot. Väitöskirjan otsikko on Spiritualismin muotoutuminen Suomessa: aatehistoriallinen tutkimus.

• Teologian maisteri, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, pääaine uskontotiede. Pro gradu shamanistisesta ajattelusta Kalevalassa. A2-opintolinjan mukainen tutkinto: tutkijakoulutus.

• Ylioppilas, Kauniaisten lukio 3.6.2000

• Teologian maisterin tutkinnon lisäksi olen suorittanut seuraavat opinnot Helsingin yliopistossa: Anglikaanisen teologian perusteet (Jaakko Rusama), Islamilainen teologia (Jaakko Hämeen-Anttila), Enkelit ja filosofia (Reijo Työrinoja), Suomalainen kansanusko ja uskonnollinen perinne (Lidia Toidybekova) ja Suufilaisuus (Jaakko Hämeen-Anttila)

Kielitaito

• Äidinkieli: suomi

• Englannin kielen suullinen taito (Kielikeskus, hyv.)

• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi (Kielikeskus, hyv.)

• Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (Kielikeskus, hyv.)

Työkokemus

• Tietokirjailija, Basam Books 2019–2020

• Väitöstutkimus Helsingin yliopiston apurahalla sekä stipendeillä

• Äitiyslomalla vv. 2012–2013

• Työnantajia: Basam Books Oy, Lucentia Group Oy, Helsingin yliopisto, Akvamariini Porter Novelli Oy, Menestystarinat Oy, LM Tietopalvelut Oy, V. E. Hallinta Oy, Elisa Oyj ja NCH Suomi Oy

Opetusansiot ja -kokemus

• Olen luennoinut Hengen ja Tiedon messuilla Helsingissä 16.10.2016 ja Suomen Spiritualistisessa Seurassa 28.4.2017 sekä Forum Humanumissa Porthaniassa 11.10.2017

• Tulevat luennot Helsingin yhdistyksessä Alppitalossa 21.11.2020 ja Uudenmaankadulla 15.1.2021 sekä keväälle 2021 siirtyneillä Hengen ja Tiedon messuilla

Tutkimustyön tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

• Magian lumo: William James valkoisen korpin jäljillä on tietokirja, joka on väitöskirjasta tai Perhosvaikutuksesta täysin itsenäinen jatko-osa ja joka sisältää kokonaan uutta tutkimustietoa Suomessa. Aiheena on psyykillinen tutkimus tieteenhistoriassa. Basam Books 30.9.2020

• Perhosvaikutus-tietokirja väitöskirja-aiheestani. Basam Books 2019

• Haastateltavana ohjelmassa Sari Valto: Yhteys henkimaailmaan on Anuirmelille arkipäiväistä. 2019

• Haastateltavana ohjelmassa Perttu Häkkinen: Millaista on suomalainen spiritualismi? 2017

• Hengen ja Tiedon messujen luentoni on taltioitu ja nähtävissä YouTubessa

• Väitöskirjani Spiritualismin muotoutuminen Suomessa (Unigrafia 2016)

• Uforaportti 24, jota toimittaa FT Jaakko Närvä: Kaksi artikkeliani toinen virvatulista ja toinen Allan Kardecin spiritualistisesta filosofiasta 2020

• Artikkelini Spiritualismi filosofiana, uskontona ja tieteenä on julkaistu Teologisessa Aikakauskirjassa 2017

• Uskonnontutkija-lehteen tein artikkelikatsauksen samasta aiheesta 2018

• Olen kirjoittanut useita artikkeleita Henkinen kehitys -lehteen mm. vuosina 2015–2016 ja 2019

• Olen kirjoittanut Ultra Extraan 6–7/2016 8-sivuisen liitteen tutkimusaiheestani

Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja vapaaehtoistyö

• Teen Suomen Spiritualistisen Seuran historiikkia vuodeksi 2021

• Suomen Tietokirjailijat ry:n jäsen (6/2020)

• Vertaisarvioija Historiallisessa Aikakauskirjassa (12/2016)

Kuva: Tea Holm

Kansikuva ensimmäisestä tietokirjastani Perhosvaikutus: Kuinka spiritualismin siivenisku muutti maailmaa (2019)