Kirjailijan Blogi — Tieto on pääomaa

Kirja-arviot ja kirjailijaelämää

Perhosvaikutus-tietokirja spiritualismista sekä kirja-arvioita

Olen uskontotieteilijä Tea Holm. Tutkin spiritualismin aatehistoriaa jo väitöskirjassani. Väitöskirja ei ole varsinaisesti kirjallisuutta. Se on opinnäyte, mistä syystä tein tietokirjan aiheesta. Perhosvaikutus: Kuinka spiritualismin siivenisku muutti maailmaa käsittelee spiritualismin aate- ja uskontohistoriaa.

Tekeillä olevassa "jatko-osassa" käsittelen psyykillistä tutkimusta ja sivuan myös esoterian historiaa, kuten spiritismin ja teosofian välistä suhdetta. Psyykillinen tutkimus sai alkunsa 1800-luvun lopulla ja jatkui 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Siihen liittyivät spiritistisinä pidetyt ilmiöt.

Se oli niihin liittyvää kokeellista tutkimusta. Hippolyte Léon Denis Rivail, joka julkaisi tutkimuksensa pseudonyymilla Allan Kardec, on kenties ensimmäinen psyykillinen tutkija. Hän ei toiminut sellaisella tieteellisellä tavalla, mikä on luonteenomaista psyykilliselle tutkimukselle.

Tutkimuksissani ja tietokirjassani en ota kantaa spiritualistisina pidettyjen ilmiöiden totuusarvoon. Kyse on tutkimuksesta. Faktojen pohjalta voi päätyä pitämään tiettyjä asioita totena tai epätotena. William James, Harvardin yliopiston professori, teki psyykillistä tutkimusta. Nykytutkimus tietää kertoa, että hänen psykologisten teostensa ja psyykillisen tutkimuksensa välillä oli suora yhteys.

Jostain syystä valtavirta-ajattelussa psyykillinen tutkimus on ajettu tai ainakin jätetty marginaaliin. Se on kuitenkin merkittävä osa aate- ja tieteenhistoriaa.

LUENTONI AIHEESTA "PSYYKILLINEN TUTKIMUS" 17.11.2019 (Tiedostava ihminen -tapahtuma)

Tältä sivustolta löytyvät myös kirja-arviot. Teen kirja-arvioita myös Täysii-sivustolle sekä Viisas Elämä -kirjoista.

Kuva: Stefan Keller

Psyykillinen tutkimus halusi kehittää metodin ihmismielen tutkimiseksi, kun kyseessä olivat poikkeukselliset kokemukset.