Perhosvaikutus-tietokirjani spiritualismista

Olen uskontotieteilijä Tea Holm. Tutkin spiritualismin aatehistoriaa väitöskirjassani. Olen tehnyt samasta aiheesta tietokirjan Perhosvaikutus: Kuinka spiritualismin siivenisku muutti maailmaa.

Tekeillä olevassa "jatko-osassa" käsittelen psyykillistä tutkimusta ja esoterian historiaa. Psyykillinen tutkimus sai alkunsa 1800-luvun lopulla. Siihen liittyivät myös spiritualismin ilmiöt. Se oli niihin liittyvää kokeellista tutkimusta.

Tältä sivustolta löydät Basam Booksin kirjojen kirja-arvioita.

Kuva: Unsplash