Kirja-arviot

Tältä sivulta löydät kirja-arviot ja tietoja omista kirjoistani sekä kirjoittamisesta.

👻👻👻😱😱😱

Uusin kirja-arvio: Suomen Aavemetsästäjät

Seuraa Perhosvaikutus-kirjan Facebook-sivua:

https://www.facebook.com/spiritualismi/

 

Kirjailijan terveisin

Tea Holm

Perhosvaikutus: Kuinka spiritualismin siivenisku muutti maailmaa

Tea Holm on filosofian tohtori ja teologian maisteri uskontotieteestä ja systemaat- tisesta teologiasta. Hän on julkaissut väitöskirjan Spiritualismin muotou- tuminen Suomessa: Aatehistoriallinen tutkimus (2016). Tämä tietokirja käsittelee spiritualismia ja sen historiaa sekä esittää uusia ajatuksia ja johtopäätöksiä aiheesta. Se suhteuttaa spiritualismia myös muuhun tutkimukseen, jotka käsittelevät esimerkiksi kuolemanrajakokemuksia, samalla kun se on katsaus kirjoittajan äidinpuoleisen suvun historiaan spiritualismin historian kautta.

Kirjan punaisena lankana on kuolemanjälkeinen elämä, jonka salaisuutta monet maallikot ja tiedemiehet ovat yrittäneet saada selville sekä meidän aikanamme että historian saatossa. Se sivuaa sellaisia teemoja kuin jatkosota, pakolaisuus, Suomen historia, kummittelu, parapsykologia ja tietoisuustutkimus sekä yliluonnollisina pidetyt ja kummat kokemukset. Tekijä kirjoittaa tutkijana ja uskontotieteilijänä, mutta oman suvun kokemukset syventävät aiheen käsittelyä ja tuovat sen lähemmäs lukijaa.

Lue lisää tästä linkistä.

Kustantaja: Basam Books

Spiritualismin muotoutuminen Suomessa (Tea Holm)

Väitöskirjani Spiritualismin muotoutuminen Suomessa on luettavissa myös e-kirjana: https://bit.ly/2IOZAHN

Perhosvaikutus: kuinka maailma muuttui spiritualismin siiveniskusta? perustuu väitöskirjaani spiritualismista. Siinä kerron sukuni kokemuksia aiheesta. Isoäitini tarina innoitti minua kirjoittamaan siitä, minkälainen seikkailu spiritualismi voi parhaimmillaan tai pahimmillaan olla.

Monet, kuten mummini, etsivät siitä vastauksia kysymyksiinsä sotien jälkeen. Tietokirjani kertoo spiritualismin historiasta ja sen filosofiasta sekä nykyspiritualismista.