Kirjailijan Blogi — Tieto on pääomaa

Kirja-arviot ja kirjailijaelämää

Perhosvaikutus: tietokirja spiritualismista

Olen uskontotieteilijä, teologi Tea Holm. Tutkin spiritualismin aatehistoriaa jo väitöskirjassani. Väitöskirja ei ole kirjallisuutta. Se on opinnäyte, mistä syystä tein tietokirjan aiheesta. Perhosvaikutus: Kuinka spiritualismin siivenisku muutti maailmaa käsittelee spiritualismin aate- ja uskontohistoriaa ja on populaari tietoteos.

Tekeillä olevassa "jatko-osassa" käsittelen psyykillistä tutkimusta ja sivuan esoterian historiaa, kuten spiritismin ja teosofian välistä suhdetta. Psyykillinen tutkimus sai alkunsa 1800-luvun lopulla ja jatkui 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Se oli spiritualismiinkin liittyvää kokeellista tutkimusta.

Tutkimuksissani ja tietokirjassani en ota kantaa spiritualistisina pidettyjen ilmiöiden totuusarvoon. Kyse on akateemisesta tutkimuksesta, tarkemmin uskontotieteestä. William James, Harvardin yliopiston professori, teki psyykillistä tutkimusta. Nykytutkimus tietää kertoa, että hänen psykologisten teostensa ja psyykillisen tutkimuksensa välillä oli suora yhteys.

Tiedostava ihminen 17.11.19 -tapahtuman luentoni kohdasta 56 minuuttia.

Kansikuva: Perhosvaikutus-kirja (Basam Books, 2019)

Kuva: Spiritualismin muotoutuminen Suomessa on väitöskirjani, joka on ostettavissa myös e-kirjana.

Väitöskirjani on hankittavissa e-kirjana Adlibriksesta. Myös painettu teos on saatavilla. Tutustu tästä linkistä.

Filosofian tohtori, teologian maisteri Tea Holm on tutkinut väitöskirjassaan suomalaista spiritualismia. Suomalaisista spiritualisteista useimmat katsovat, että spiritualismi on heille elämänkatsomus tai filosofia, ei niinkään uskonto. Henkimaailman asioista haetaan lohtua menetyksiin ja uskoa elämän jatkumiseen kuoleman jälkeen.

Mielenkiintoista suomalaisessa spiritualismissa on, että se rantautui meille 1930-luvulla sivistyneistön kautta. Yksi aktiivisista spiritualisteista oli Risto Rytin vaimo Gerda Ryti. Helmi Krohn taas oli perustamassa seuraa.

Kerron väitöskirjassani mm. Minna Canthin harjoittamasta spiritismistä. Kanttilassa spiritistisiin istuntoihin osallistui kulttuuriväkeä, kuten Juhani Aho ja Jean Sibelius, joskin epäilevänä tuomaana.

Kuuntele Sari Valton radio-ohjelma spiritualismista.

Kuuntele myös Perttu Häkkinen: Millaista on suomalainen spiritualismi?